Separasjon og relasjoner

Separasjon og relasjoner

Julen handler om at Gud vil lage bro over gapet, som vi finner i verden og i livet vårt

Flutt 10. desember 2017 · Dómkirkjan í Reykjavík (norsk gudstjeneste)

Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen.

Separasjon

Separasjon er en av menneskelivets største utfodring.

Separasjon mellom nasjoner, mellom religioner.
Når gapet blir stort mellom nasjoner, kan resultatet være krise, fare, kanskje krig.

Separasjon mellom religioner kan også ha onde konsekvenser, for eksampel at folk skjønner ikke hverandre, likegyldighet og fiendlighet.

Separasjon kan vi også finne mellom menneskelivet og naturen, hvor menneskenes bruk av plast og forbrenning a olje og gas, setter våres livs vilkår og fremtid i fare.

Separasjon kan vi også oppleve når vi snakker om kjønn og hvordan vi menn, har opptredt imot kvinner. Vi hörer fortellinger fra alle profesjoner om hvordan vi menn må forbedre vår oppførsel.

Separasjon er også mellom rike og fattige i vårt samfunn, hvor de rikere har alltid mer og mer, og de som har ingenting, har alltid mindre og mindre muligheter.

Flere eksampler om separasjon kan man jo finne. De kan tenke og huske flere slike utfodringer i menneskelivet.

Julebudskapet

Julen handler mye om relasjoner. Alt vi gjörer rundt denne sesongen handler om at redusere gapet i våres menneskeliv.

Vi sender hilsning til venner vi kanskje har ikke snakket med i mange månader. Mange gir av de gode de har, gir penger til de som trenger, åpner sine dører til de som trenger.

Vi tar fram flere lys, dekorerer hjemmenes våres og finner grønne træer, som minner om livet som er større og mer en vi tenker og vet.

Vi spiser god mat, sammen, og lytter til julemusikk som handler for eksampel om at vi skal innkludere alle og passe at inger står utenfor, uten kjærlighet og varme.

Vi vil at alle kan delta, være med, være seg selv, fordi Gud elsker hvert og et av oss, akkurat som vi er.

Gud

Gud.

Hva er dette med julen?
Jo, budskapet handler om at Gud vil har noe med oss menneskene å gjøre.
Hvordan tenker vi om Gud? Hva er Gud?
- Livets kilde
- Livskraften som bor i alt som lever
- Kraften som skapte verden
- Kjærligheten som er kilden til alt hva som er godt, sant og rett i verden
- Noe som er uten for verden, men på samme tid, kjernen til livet
- Kraften som frelser deg
- Kraften som gjörer alle tings nye
Hva er Gud? Hvordan er ditt eget svar?

Bibelen bruker dette lille ord, Gud, til å prøve å fange alt dette. Bibelen bruker ord.

Bibelen bruker ord og metaforer, dvs. illustrasjoner til å forklare og vise hva Gud er.

I begynnelsen var Ordet, sier det i Johannes evangeliet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var í begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mörket har ikke overvunnet det.

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Julen

Jesus.
Ordene i begynnelsen av Johannes evangeliet, handler om Jesus. Jesus som er det sanne lys. Jesus som er Gud født i verden. Jesus som viser Guds kjærlighet til deg og hele verden.

Julen handler om at Gud, ble født inn i verden, som et spe barn. Et lite barn som trenger omsorg til at ha mulighet til å leve. Vi finner i disse ordene paradoks, dvs. Gud allmektig og Gud som trenger omsorg. Men kanskje er dette ikke paradoks. Detter er Guds vei til at vise oss menneskene den rette veien i livet.

Julen handler om at Gud vil lage bro over gapet, som vi finner i verden. Julen viser at Gud vil at vi åpner våre hjerter til vår neste, til de som er fremmed, til de som er av andre religioner. At vi endrer vår oppførsel til naturen.

Vi menneskene har valg og oppgave, vi kan velge at tenke bare om vår eget gode, eller vi kan leve i fred, vise omsorg, ta imot Guds nåde og gi vårt liv i tjeneste til Gud og vår neste.

Krybben i Betlehem og korset på Golgata holder sammen, fordi sammen kan de ramme inn menneskenes liv, hvor oppstandelsen er svaret ved begge to, fredagens lange sorg og julens store glede.

Ære være fadderen og sönnen og den hellige ånd, som var og er blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.